PLAY MÄRKE
    • Period: från 2008
    • Antal ställen: ca 800
P4 – ägaren till mobiltelefoni PLAY är en annan av våra strategiska partners. Vårt samarbete startade år 2008 med märkning av alla PLAY PARTNER och PLAY SIS partnerssalonger i Polen. År 2009 var vi ett av de två reklambolag som genomförde en remodelling av över 500 PLAY-salonger. Numera ansvarar vi för märkning av de nyöppnade salongerna.

Det var vår idé att tillämpa nya tekniska lösningar, dvs. lådor med förkroppade bokstäver med LED-belysning samt sådana standardkomponent som vinyllådor, semaforer och kuber. P4 har nyligen bestämt sig att ändra sina färger vilket ledde till en ändring av märkningen som startades redan 2013.


Kunder

Copyright Reklame Fabrikken. Powered by GreenDrago.