Reklampyloner, visuell reklam på pyloner

Visuell reklam är ett mycket brett begrepp som omfattar en rad av intressanta och varierande reklamformer. Den uppfyller också alla krav för att kallas för ”den perfekta”. Varför? För det första är den synlig och långvarande: den drar till sig kundens uppmärksamhet och ”arbetar” dygnet runt eftersom det är dess huvudsakliga syfte: att dra till sig och fokusera uppmärksamheten. Den uppnår sitt syfte med hjälp av en hel palett av psykologiska intryck som starkt påverkas av färger, unik design eller belysning. Dessa egenskaper bidrar till att den visuella reklamen får en sådan kraft att framkalla associationer som är nödvändig för att budskapet ska verka effektivt. Alla detta gör de möjligt att skapa företagets unika ”visitkort”. Visuell reklam är utan tvekan en av de mest effektiva marknadsföringsmetoderna, kan ha olika former men dess viktigaste och övergripande uppgift är effektivitet. Visuell reklam kan uppdelas i utomhus- och inomhusreklam, beroende av var den installeras och vem den är avsedd för.

Med hänsyn till sin storlek placeras oftast utomhusreklam ute på offentliga platser. För sådan användning krävs en stabil konstruktion samt lämpligt skydd mot dåliga väderförhållanden. Det händer att den typ av reklamen innehåller ett begränsat och förenklat budskap, t.ex. ett ord, företagets firma eller logotyp (ett exempel kan utgöras av reklampyloner). Det räcker oftast för att associera en vara med ett konkret varumärke. En fördel med sådan reklam är dess räckvidd eftersom den når ofta de personer som inte nås genom andra reklamkanaler (t.ex. radio eller TV). Visuell reklam kan ha olika former, t.ex. billboard, storformattryck, ljusbokstäver eller ljuslådor. Inomhusreklam placeras av regel på fristående bärande konstruktioner och fungerar som informationskälla. Den passar utmärkt i handels- och utställningsytor samt i butiker (förekommer i form av bland annat 3D bokstäver, ljuslådor eller neonrör). Den utgör en komplettering av utomhusreklam.

Vad beror effektiviteten av den visuella reklamen på? Denna reklam lockar mottagaren med bild. Den stimulerar synsinnet – attraherar med färger, övertalar med slogan, skapar glädjen över att vi kan köpa det reklamerade föremålet eller tjänsten. Om vi verkligen påverkas på det sättet kan vi riskera påståendet att reklamen “övertalar” oss. Drygt 70% av befolkning har visuellt minne. Vi kan därför vara säkra på att vårt anbud kommer fram till ett stort antal mottagare genom att det förvaras längre i deras minne och ger oss mätbara fördelar.

Reklampyloner utgör en allt mer populär form av utomhusreklam som används i allt större utsträckning sedan flera år tillbaka. De visar vägen till företagets säte och informerar om företagets verksamhet. Deras uppgift är framför allt att nå så många mottagare som möjligt och därför placeras dem vid kommunikationsleder, motorvägar och i stora städer. Reklampyloner är oftast mycket stora och belysta eftersom de måste synas bra.

Reklampyloner är i regel konstruerade av en stål- eller aluminiumstomme varpå installeras plast- eller aluminiumskivor. Reklam i en valfri form placeras på en profil. Sådan reklam innehåller oftast logotyp, telefonnummer, adressuppgifter eller branschens profil. Det förekommer ljuspyloner och obelysta pyloner. De kan monteras på en praktiskt taget valfri yta utanför byggnader. Vi har nämnt bara en del av deras intressanta funktioner. Beroende på den funktion som vi vill uppnå urskiljas olika typer av reklampyloner, t.ex. informationspyloner, infartspyloner, prispyloner.Kunder

Copyright Reklame Fabrikken. Powered by GreenDrago.