Reklamskyltar och reklamtavlor

Reklamskyltar tillhör de äldsta reklamformerna. Det är svårt att fastställa när idén av sådan märkning uppstod, man kan dock anta att det började vid samma tidpunkt då försäljning av varor och tjänster började. En reklamtavla är ju en av de enklaste informationskällorna om säljarens verksamhet och erbjudande. Ett grafiskt tecken, en logotyp, en adress eller en reklamslogan – användningsmöjligheter begränsas endast av kundens fantasi och behov. Vad måste man tänka på när man bestämmer sig för en skylt?

Skyltens grundläggande roll är att förmedla information. Man bör därför ställa sig en fråga om kundens förväntningar avseende skylten. Det kräver lite ansträngning men är värt mödan! Det viktigaste är ju att skylten skall vara läsbar. Bland mängder av reklaminformationer är det detaljer som börjar spela allt större roll. Exempelvis själva reklamkonstruktionen.

Reklamtavlor utgör dessutom företagets externa visitkort. Vill ni skilja er från de konkurrerande företagen, tränga igenom till kundernas medvetande är det värt att ”satsa” på unik design och sammanhängande budskap.

Innehållet är så klart viktigt men även formen har sin betydelse. En reklamskylt utgörs i praktiken av den skylt som finns vid företagets huvudentré eller ingångsdörr.

Allt beror på storleken. Vi disponerar över ett stort utbud av material – PCV, plexiglas, aluminiumplåt, kompositskivor. Montage av en reklamtavla är också viktig.

En bra designad och tillverkad men snett upphängd tavla kan förstöra det första intrycket som anses vara det viktigaste. Stiliga skruvar, eleganta handtag eller högkvalitets lim kommer att komplettera helheten.

En reklam, inklusive en reklamskylt, kan inte utgöra en utförlig informationskälla om varan/tjänsten. Den borde väcka intresse och positiva känslor och vidare associationer. Det är de som skapar bästa effekter.

Reklamfabriken erbjuder allomfattande tjänster inom märkning av kontor, butiker och företagets säte. Vi garanterar hög kvalitet och är öppna för kundens behov. En skylt eller banner betraktas numera inte som ett sätt att enkel riktat förmedla en kortfattad information från annonsören till den potentiella mottagaren. En sådan uppfattning av reklaminsatser är felaktig och kan leda till ineffektiva kampanjer. Det krävs en viss interaktivitet för snabbt informationsutbyte. Feedback från mottagaren spelar ofta en nyckelroll i processen. Att satsa på en reklamskylt ger snabbt utdelning i form av igenkännlighet och gott anseende. Vi kan gärna hjälpa Er att förstå de faktorer som är sammankopplade med varandra. Vi kan erbjuda professionell rådgivning angående lämpliga reklambudskap.Kunder

Copyright Reklame Fabrikken. Powered by GreenDrago.